Oferta- Budowa, wynajem hal i pawilonów

Hale namiotowe stosowane są tam, gdzie niezbędne jest postawienie konstrukcji, którą w szybki oraz sprawny sposób można przewieźć, złożyć a następnie demontować. Zastosowanie znajdują nie tylko w przypadku różnego rodzaju imprez plenerowych, wesel, koncertów czy też festynów, ale również z powodzeniem sprawdzają się jako tradycyjne hale, magazyny, oraz zabudowania pod obiekty sportowe. Ciekawym rozwiązaniem jest również stosowanie ich jako garaże czy myjnie dla aut.

Stalowy szkielet, można bardzo łatwo zmontować, zaś okrycie w postaci plandeki, skutecznie chroni przed wiatrem, słońcem, deszczem a nawet śniegiem. Jednocześnie wewnątrz hali jest wystarczająco dużo miejsca, aby umieścić tam stoły, parkiet, podesty, czy też regały. Wszystko zależy od przeznaczenia danej hali, oraz pomysłów osoby, która hale wynajęła, bądź też zakupiła.

Hale naszej produkcji spełniają szereg wymogów technicznych i estetycznych. Stabilna oraz wytrzymała konstrukcja sprawia, że z hali można korzystać nawet przez cały rok. W ramach współpracy z nasza firmą, oferujemy możliwość wykonywania indywidualnych projektów, wykonanych na zlecenie klienta.

Wartości charakterystyczne przyjętych obciążeń:

- 1 kg/m2 – ciężar powierzchniowy plandeki
- 0.5 kg/m2 – ciężar powierzchniowy spływającego deszczu
- obciążenie wiatrem zgodne z pkt 6.4.2 Europejskiej Normy PN-EN 13782
- obciążenie śniegiem zgodne z pkt. 6.4.3.3 Europejskiej Normy PN-EN 13782

Uwaga: W obliczeniach statyczno – wytrzymałościowych uwzględniono obciążenia śniegiem qk 0.75 KN/m2 (tj ca 75 kg/m2) powierzchni dachu. Jednakże nadmierne gromadzenie się śniegu na powierzchniach połaci jest zabronione. Użytkowanie obiektu budowlanego w miesiącach zimowych jest dopuszczalne tylko wówczas gdy na dachu obiektu nie ma nadmiernej pokrywy śnieżnej (tj. przekroczone zostaną obciążenia przyjęte w obliczeniach). Inwestor, właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do stałej kontroli dachu podczas miesięcy zimowych oraz do systematycznego oczyszczania plandeki dachowej ze śniegu. Gdy warunki te nie zostaną spełnione obiekt nie może być użytkowany w miesiącach zimowych i grozi katastrofą budowlaną.

Schemat statyczny i opis konstrukcji stalowej hali namiotowej:

Konstrukcja stalowa hali namiotowej składa się z modularnie rozstawionych co 5m ram o schemacie jednonawowym. Każda rama zamocowana jest przegubowo w podwalinie betonowej przy pomocy kotew 4 xHilti HAS+HVU MI 2. Między ryglami ram umieszczone słupki mocowane przegubowo, których rozstaw podłużny zgodnie ze spadkami połaci dachowych wynosi 1,8m. W modułach skrajnych zaprojektowano stężenia połaciowe i pionowe wiotkie, które usztywniają obiekt w kierunku podłużnym. Rama została zaprojektowana jako układ sztywno połączonych w węzłach elementów dwugałęziowych połączonych ze sobą przewiązkami rozstawionymi co ok. 600mm. Wszystkie narażone węzły zostały wzmocnione przy pomocy płaskowników stalowych o grubości 4mm. Gałęzie każdego elementu zostały zaprojektowane z profili RK40x2 w rozstawie osiowym 120mm, a przewiązki z RP 80x40x2. Natomiast słupki i stężenia odpowiednio z RK 40x2 i M12 kl4.6. Dodatkowym elementem usztywniającym układy ramowe w płaszczyźnie ramy są zastrzały wykonane również z profilu RK40x2. Na zaprojektowaną konstrukcję stalową obiektu nasunięta zostaje plandeka, która opiera się na płatwiach (nie jest do płatwi przywiązywana), na ryglach i słupkach ram poprzecznych i szczytowych. Plandeka jest montowana z niewielkim naciągnięciem jej na konstrukcję równym 0.1 KN/mb.