Hale namiotowe na wesela i inne imprezy plenerowe

Hala na imprezy masoweImprezy plenerowe są nieodłączną częścią życia kulturalnego. Wiele osób marzy o weselu pośród natury, ale nie znajduje właściwego lokalu lub chce je zorganizować w miejscu niedostępnym dla klasycznych nieruchomości. W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oferujemy hale namiotowe dedykowane imprezom masowym. Ich zaletami są:

  • możliwość łatwego złożenia, demontażu i przewożenia;
  • stabilna, bezpieczna konstrukcja zgodna z europejskimi normami;
  • dowolne wymiary i aranżacja wnętrza namiotu;
  • sposobność częściowego otwarcia hali na naturę.

Wykorzystanie hal namiotowych zależy od potrzeb i wyobraźni. Najczęściej przeprowadza się w nich wspomniane już imprezy weselne, plenerowe, koncerty, zabawy masowe, festyny czy cyrki.

Obiekty, w których mogą przebywać ludzie, wyróżnia szczególna odpowiedzialność konstrukcyjna. Bezpieczeństwo jest bezwzględnym priorytetem, dlatego ze swojej strony zapewniamy atesty i zgodność z normą PN-EN 13782:2015-07 oraz pełny serwis naszych hal. Na nabywcy ciąży zaś obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania wymogów bezpieczeństwa, które dostarczamy i dokładnie omawiamy. Zachęcamy do zapoznania się z podzakładką: Hale magazynowe [link do Podzakładki: Hale Magazynowe], w której znajdują się wartości charakterystyczne dla przyjętych obciążeń środowiskowych. Poniżej zamieszczamy schemat statyczny i opis konstrukcji stalowej hali namiotowej.

Konstrukcja stalowa hali namiotowej składa się z modularnie rozstawionych co 5m ram o schemacie jednonawowym. Każda rama zamocowana jest przegubowo w podwalinie betonowej przy pomocy kotew 4 xHilti HAS+HVU MI 2. Między ryglami ram umieszczone słupki mocowane przegubowo, których rozstaw podłużny zgodnie ze spadkami połaci dachowych wynosi 1,8m. W modułach skrajnych zaprojektowano stężenia połaciowe i pionowe wiotkie, które usztywniają obiekt w kierunku podłużnym. Rama została zaprojektowana jako układ sztywno połączonych w węzłach elementów dwugałęziowych połączonych ze sobą przewiązkami rozstawionymi co ok. 600mm. Wszystkie narażone węzły zostały wzmocnione przy pomocy płaskowników stalowych o grubości 4mm. Gałęzie każdego elementu zostały zaprojektowane z profili RK40x2 w rozstawie osiowym 120mm, a przewiązki z RP 80x40x2. Natomiast słupki i stężenia odpowiednio z RK 40x2 i M12 kl4.6. Dodatkowym elementem usztywniającym układy ramowe w płaszczyźnie ramy są zastrzały wykonane również z profilu RK40x2. Na zaprojektowaną konstrukcję stalową obiektu nasunięta zostaje plandeka, która opiera się na płatwiach (nie jest do płatwi przywiązywana), na ryglach i słupkach ram poprzecznych i szczytowych. Plandeka jest montowana z niewielkim naciągnięciem jej na konstrukcję równym 0.1 KN/mb.